Изабран председник Прекршајног суда у Нишу

23.05.2014. године, Београд

Дана 23.05.2014. године, на Другој седници првог редовног заседања у 2014. години, Народна скупштина Републике Србије је за председника Прекршајног суда у Нишу, избрала судију Веру Цвјетковић.
Мандат председника суда траје 5 година.