Održan sastanak sa predstavnicima inspektorskih službi Nišavskog upravnog okruga

01.02.2016. godine, Niš

Dana 01.02.2016. godine u Nišu, u sali Nišavskog upravnog okruga, održan je sastanak sa načelnikom Nišavskog upravnog okruga i inspektorima, načelnicima i šefovima inspektorskih službi u Nišavskom upravnom okrugu. Sastanku su prisustvovali zamenik predsednika Prekršajnog suda u Nišu, Svetlana Zdravković i upravitelj pisarnice, Irena Rančić. Tema sastanka je bila uspostavljanje bolje saradnje između samih inspektora koji podnose prekršajne naloge i prekršajne prijave, i sudija koje odlučuju, jer najveći broj prekršajnih naloga i prekršajnih prijava dolazi upravo od inspektora Nišavskog upravnog okruga.
Zaključak sa sastanka je da je saradnja između Prekršajnog suda u Nišu i inspekcijskih službi Nišavskog upravnog okruga za sada dobra, nejasnoće koje su postojale su razjašnjene i da u budućnosti može ponovo da se organizuje sastanak sa sličnom temom.