Održana svečana sednica

01.03.2016. godine, Niš

Dana 01.03.2016. godine u Nišu, u sedištu suda, sa početkom u 13 časova je održana svečana sednica radi stupanja na funkciju sudija izabranih u Narodnoj skupštini Republike Srbije dana 12.02.2016. godine.
Sudije su položile svečanu zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine dana 17.02.2016. godine.