Oдржана свечана седница

01.03.2016. године, Ниш

Дана 01.03.2016. године у Нишу, у седишту суда, са почетком у 13 часова је одржана свечана седница ради ступања на функцију судија изабраних у Народној скупштини Републике Србије дана 12.02.2016. године.
Судије су положиле свечану заклетву пред председником Народне скупштине дана 17.02.2016. године.