Informatori o radu Prekršajnog suda u Nišu

Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Nišu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Nišu

 18105 Niš, Generala Milojka Lešjanina 41a
PAK: 700216
Matični broj: 17774107
PIB: 106399375

 018 511-742
 018 511-758
 upravapksudnis@ni.pk.sud.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Nišu, ažuriran 31.01.2020. godine * Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Nišu, ažuriran 10.09.2019. godine * Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Nišu, ažuriran 28.01.2019. godine * Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Nišu, ažuriran 27.11.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Nišu, ažuriran 23.04.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Nišu, ažuriran 02.04.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Nišu, ažuriran 31.01.2018. godine * Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Nišu, ažuriran 31.01.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Nišu, ažuriran 31.01.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Nišu, ažuriran 30.01.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Nišu, ažuriran 23.02.2014. godine Ms Word Pdf

* ćirilica