Информатори о раду Прекршајног суда у Нишу

Основни подаци о Прекршајном суду у Нишу и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Нишу

 18106 Ниш, Војводе Путника 2б
ПАК: 701013
Матични број: 17774107
ПИБ: 106399375

 018 415-6802
 018 415-6802
 upravapksudnis@ni.pk.sud.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 25.05.2021. године Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 28.01.2021. године Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 31.01.2020. године Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 10.09.2019. године Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 28.01.2019. године Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 27.11.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 23.04.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 02.04.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 31.01.2018. године Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 31.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 31.01.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 30.01.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Нишу, ажуриран 23.02.2014. године Ms Word Pdf