Javne nabavke Prekršajnog suda u Nišu, 2017. godina


Plan nabavki za 2017. godinu *

Preuzmite dokument


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNМV - električna energija Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija *

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

11.09.2017. završena
02.10.2017
JNМV - kancelarijski materijal i toneri za štampače i fotokopir aparate i reciklaža istih Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija *

Pitanje i odgovor *

Pitanje i odgovor *

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije *

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o zaključenim ugovorima, partije 1 i 2 *
05.05.2017. završena
25.05.2017

* ćirilica