Javne nabavke Prekršajnog suda u Nišu, 2018. godina


Plan nabavki za 2018. godinu *

Preuzmite dokument


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNМV - električna energija Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija *

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

24.09.2018. završena
08.10.2018
JNМV - kancelarijski materijal, toneri za štampače i fotokopir aparate i reciklaža istih i koverte za dostavu pismena S1 (ZOP/obaveštenje) Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija *

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za partiju 3 *

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda *

Pitanje i odgovor *

Pitanje i odgovor *

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o zaključenim ugovorima, partije 1, 2 i 3 *
26.03.2018.
29.03.2018.
završena
19.04.2018

* ćirilica