Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Nišu


Izmene Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog suda u Nišu za 2020. godinu, 06.01.2020. godine * Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Nišu za 2020. godinu, 29.11.2019. godine * Pdf
Prоgram rešavanja starih predmeta za 2019. godinu, 28.01.2019. godine * Pdf
Izmena Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog suda u Nišu za 2017. godinu, 14.09.2017. godine * Pdf
Pravilnik o bližem utvrđivanju postupka javne nabavke, 31.01.2016. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Nišu za 2015. godinu, 28.11.2014. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Nišu za 2014. godinu Ms Word Pdf

* ćirilica