• Прекршајни суд у Нишу

  Прекршајни суд у Нишу

   18106 Ниш, Војводе Путника 2б
   018 415-6800 писарница (информације)
   018 415-6836 извршна служба
   018 415-6802 судска управа
   upravapksudnis@ni.pk.sud.rs

  Матични број: 17774107 ПИБ: 106399375

  В.ф. председника суда
  Слађана Гуџугановић Павловић

 • Прекршајни суд у Нишу

  Прекршајни суд у Нишу

   18106 Ниш, Војводе Путника 2б
   018 415-6800 писарница (информације)
   018 415-6836 извршна служба
   018 415-6802 судска управа
   upravapksudnis@ni.pk.sud.rs

  Матични број: 17774107 ПИБ: 106399375

  В.ф. председника суда
  Слађана Гуџугановић Павловић

 • Прекршајни суд у Нишу

  Прекршајни суд у Нишу

   18106 Ниш, Војводе Путника 2б
   018 415-6800 писарница (информације)
   018 415-6836 извршна служба
   018 415-6802 судска управа
   upravapksudnis@ni.pk.sud.rs

  Матични број: 17774107 ПИБ: 106399375

  В.ф. председника суда
  Слађана Гуџугановић Павловић

 • Прекршајни суд у Нишу, Одељење суда у Алексинцу

  Прекршајни суд у Нишу

  Одељење суда у Алексинцу

   18220 Алексинац, Аце Милојевића 2
   018 804-230
   018 804-230
   odeljenjealeksinac@gmail.com

  Председник oдељења
  Лела Дамјанић
 • Прекршајни суд у Нишу, Одељење суда у Дољевцу

  Прекршајни суд у Нишу

  Одељење суда у Дољевцу

   18410 Дољевац, Николе Тесле 69/II
   018 870-058
   018 870-058
   odeljenjedoljevac@gmail.com

 • Прекршајни суд у Нишу, Одељење суда у Житорађи

  Прекршајни суд у Нишу

  Одељење суда у Житорађи

   18412 Житорађа, Топлички хероји 10
   027 836-2072
   027 836-2072
   odeljenjeuzitoradji@gmail.com

 • Прекршајни суд у Нишу, Одељење суда у Мерошини

  Прекршајни суд у Нишу

  Одељење суда у Мерошини

   18252 Мерошина, Цара Лазара 7
   018 489-2287
   018 489-2287
   oozpmerosina068@gmail.com

 • Прекршајни суд у Нишу, Одељење суда у Ражњу

  Прекршајни суд у Нишу

  Одељење суда у Ражњу

   37215 Ражањ, Партизанска б.б.
   037 3841-247
   037 3841-247
   pksnis.odeljenjerazanj@gmail.com

 • Прекршајни суд у Нишу, Одељење суда у Сврљигу

  Прекршајни суд у Нишу

  Одељење суда у Сврљигу

   18360 Сврљиг, Радетова 2
   018 821-128
   018 821-128
   odeljenjesvrljig@gmail.com

Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача

Лице одређено за заштиту података о личности

Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност