Kontakti Prekršajnog suda u Nišu


Prekršajni sud u Nišu

 18105 Niš, Generala Milojka Lešjanina 41a
PAK 700216


Matični broj: 17774107
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106399375

Sudska uprava

Administrativno-tehnički sekretar

 018 511-758
 018 511-758
 upravapksudnis@ni.pk.sud.rs

Opšta služba

IT tehničar

 018 511-758 lok. 109

Pisarnica

Upravitelj sudske pisarnice

 018 511-758 lok. 106

Šef odseka pisarnice

 018 511-758 lok. 108

Koordinator izvršenja

 018 511-758 lok. 110

Izvršno odeljenje

 018 527-257

 pisarnicapksudnis@ni.pk.sud.rs

Daktilo biro

Šef daktilo biroa

 018 511-758 lok. 101

Služba za materijalno-finansijske poslove

Šef službe za materijalno-finansijske poslove

 018 511-758 lok. 105

Odeljenje suda u Aleksincu


 18220 Aleksinac, Ace Milojevića 2
PAK: 683635


 018 804-230
 018 804-230
 odeljenjealeksinac@gmail.com

Odeljenje suda u Doljevcu


 18410 Doljevac, Nikole Tesle 69/II
PAK: 696002


 018 870-058
 018 870-058
 odeljenjedoljevac@gmail.com

Odeljenje suda u Merošini


 18252 Merošina, Cara Lazara 7
PAK: 694001


 018 489-2287
 018 489-2287
 oozpmerosina068@gmail.com

Odeljenje suda u Ražnju


 37215 Ražanj, Partizanska b.b.
PAK: 669501


 037 841-247
 037 841-247
 pksnis.odeljenjerazanj@gmail.com

Odeljenje suda u Svrljigu


 18360 Svrljig, Radetova 2
PAK: 688138


 018 821-128
 018 821-128
 odeljenjesvrljig@gmail.com

Odeljenje suda u Žitorađi


 18412 Žitorađa, Toplički heroji 10
PAK: 658154


 027 836-2072
 027 836-2072
 odeljenjeuzitoradji@gmail.com