Saopštenja za javnost Prekršajnog suda u Nišu


30.11.2019. godine, Niš

U periodu od 01.01.2019. godine do 30.11.2019. godine u okviru "Otvorenih vrata suda", predsednik suda primio je trideset stranaka.

29.11.2019. godine, Niš

Na sednici svih sudija Prekršajnog suda u Nišu saopšten je Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Nišu za 2020. godinu.

Godišnjim rasporedom za zamenika predsednika suda određena je sudija Slađana Gudžuganović Pavlović.

28.11.2019. godine, Niš

Prekršajni sud u Nišu trenutno postupa u oko 23.000 predmeta, rešeno je oko 13.000 predmeta u proteklom periodu.

14.10.2019. godine, Niš

Gradska opština Medijana donirala je sudu tri računara.

13.10.2019. godine, Niš

Osmoro sudija Prekršajnog suda u Nišu prisustvovalo je Godišnjem savetovanju sudija u Vrnjačkoj banji u periodu od 09.10.2019. godine do 12.10.2019.godine.

16.09.2019. godine, Niš

Sudije Prekršajnog suda u Nišu dobile su službene legitimacije.

01.08.2019 godine, Niš

Skupština Republike Srbije izabrala je troje novih sudija, tako da sada, u sudu, sedištu i odeljenjima, postupa 26 sudija.

06.03.2019 godine, Niš

Skupština Republike Srbije izabrala je četvoro novih sudija koje su stupile na dužnost 06.03.2019. godine.

29.11.2018. godine, Niš

Na sednici svih sudija Prekršajnog suda u Nišu saopšten je Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Nišu za 2019. godinu.

15.11.2018. godine, Niš

Odlukom v.f. predsednika suda određena je sudija Slađana Gudžuganović Pavlović za zamenika predsednika Prekršajnog suda u Nišu.

13.11.2018. godine, Beograd

Odlukom predsednika Prekršajnog apelacionog suda sudija Mišel Marković je postavljen za vršioca funkcije predsednika Prekršajanog suda u Nišu počev od 13.11.2018. godine.

19.10.2018. godine, Beograd

Odlukom Visokog saveta sudstva broj 119-05-1111/2018-01 od 19. oktobra 2018. godine, Vera Cvjetković, sudija i predsednik Prekršajnog suda u Nišu izabrana je za sudiju Prekršajnog apelacionog suda.