Saopštenja za javnost Prekršajnog suda u Nišu


13.11.2018. godine, Beograd

Odlukom predsednika Prekršajnog apelacionog suda sudija Mišel Marković je postavljen za vršioca funkcije predsednika Prekršajanog suda u Nišu počev od 13.11.2018. godine.

Odlukom v.f. predsednika suda određena je sudija Slađana Gudžuganović Pavlović za zamenika v.f. predsednika Prekršajnog suda u Nišu.