Saopštenja za javnost Prekršajnog suda u Nišu


29.11.2018. godine, Niš

Na sednici svih sudija Prekršajnog suda u Nišu saopšten je Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Nišu za 2019. godinu.

15.11.2018. godine, Niš

Odlukom v.f. predsednika suda određena je sudija Slađana Gudžuganović Pavlović za zamenika v.f. predsednika Prekršajnog suda u Nišu.

13.11.2018. godine, Beograd

Odlukom predsednika Prekršajnog apelacionog suda sudija Mišel Marković je postavljen za vršioca funkcije predsednika Prekršajanog suda u Nišu počev od 13.11.2018. godine.

19.10.2018. godine, Beograd

Odlukom Visokog saveta sudstva broj 119-05-1111/2018-01 od 19. oktobra 2018. godine, Vera Cvjetković, sudija i predsednik Prekršajnog suda u Nišu izabrana je za sudiju Prekršajnog apelacionog suda.