Nadležnost Prekršajnog suda u Nišu

Prekršajni sud u Nišu osnovan je za teritoriju opština Aleksinac, Doljevac, Gadžin Han, Merošina, Ražanj, Svrljig, Žitorađa i za grad Niš, sa odeljenjima suda u Aleksincu, Doljevcu, Merošini, Ražnju, Svrljigu i Žitorađi. Otpočeo je sa radom 01.01.2010. godine u skladu sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik R. Srbije" br. 116/08) i obavlja svoj rad u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Sl. glasnik R. Srbije" br. 101/05, 116/08, 104/09 i 111/09).