Odeljenje sudske prakse Prekršajnog suda u Nišu

Za sudije odeljenja sudske prakse određuju se:

1. Sudija Jelena S Mladenović, rukovodilac odeljenja
2. Sudija Bratislava Damnjanović
3. Sudija Milutin Zeković

Zadatak odeljenja sudske prakse je saradnja sa odeljenjem sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda u cilju ostvarivanja jedinstvene pravne zaštite građana Republike Srbije pred prekršajnim sudovima.
Sudije odeljenja sudske prakse su u obavezi da najmanje jednom mesečno održavaju konsultacije o kojima vode zapisnik i primerak zapisnika dostavljaju sudskoj upravi u sedištu suda, da bi se zauzeti stavovi razmatrali na redovnim sednicama svih sudija.