Oдржан састанак са представницима инспекторских служби Нишавског управног округа

01.02.2016. године, Ниш

Дана 01.02.2016. године у Нишу, у сали Нишавског управног округа, одржан је састанак са начелником Нишавског управног округа и инспекторима, начелницима и шефовима инспекторских служби у Нишавском управном округу. Састанку су присуствовали заменик председника Прекршајног суда у Нишу, Светлана Здравковић и управитељ писарнице, Ирена Ранчић. Тема састанка је била успостављање боље сарадње између самих инспектора који подносе прекршајне налоге и прекршајне пријаве, и судија које одлучују, јер највећи број прекршајних налога и прекршајних пријава долази управо од инспектора Нишавског управног округа.
Закључак са састанка је да је сарадња између Прекршајног суда у Нишу и инспекцијских служби Нишавског управног округа за сада добра, нејасноће које су постојале су разјашњене и да у будућности може поново да се организује састанак са сличном темом.