Саопштења за јавност Прекршајног суда у Нишу


13.11.2018. године, Београд

Одлуком председника Прекршајног апелационог суда судија Мишел Марковић је постављен за вршиоца функције председника Прекршајаног суда у Нишу почев од 13.11.2018. године.

Одлуком в.ф. председника суда одређена је судија Слађана Гуџугановић Павловић за заменика в.ф. председника Прекршајног суда у Нишу.