Саопштења за јавност Прекршајног суда у Нишу


29.11.2018. године, Ниш

На седници свих судија Прекршајног суда у Нишу саопштен је Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Нишу за 2019. годину.

15.11.2018. године, Ниш

Одлуком в.ф. председника суда одређена је судија Слађана Гуџугановић Павловић за заменика в.ф. председника Прекршајног суда у Нишу.

13.11.2018. године, Београд

Одлуком председника Прекршајног апелационог суда судија Мишел Марковић је постављен за вршиоца функције председника Прекршајаног суда у Нишу почев од 13.11.2018. године.

19.10.2018. године, Београд

Одлуком Високог савета судства број 119-05-1111/2018-01 од 19. октобра 2018. године, Вера Цвјетковић, судија и председник Прекршајног суда у Нишу изабрана је за судију Прекршајног апелационог суда.