Рад са странкама

Радно време Прекршајног суда у Нишу је радним данима од 7.30 - 15.30 часова.
Рад са странкама је од 08.00 - 15.00 часова.
Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије.