Одељење судске праксе Прекршајног суда у Нишу

За судије одељења судске праксе одређују се:

1. Судија Јелена С Младеновић, руководилац одељења
2. Судија Братислава Дамњановић
3. Судија Милутин Зековић

Задатак одељења судске праксе је сарадња са одељењем судске праксе Прекршајног апелационог суда у циљу остваривања јединствене правне заштите грађана Републике Србије пред прекршајним судовима.
Судије одељења судске праксе су у обавези да најмање једном месечно одржавају консултације о којима воде записник и примерак записника достављају судској управи у седишту суда, да би се заузети ставови разматрали на редовним седницама свих судија.