Одељења Прекршајног суда у Нишу

Одељење суда у Алексинцу

 18220 Алексинац, Аце Милојевића 2
 018 804-230
 018 804-230
 odeljenjealeksinac@gmail.com

Одељење суда у Дољевцу

 18410 Дољевац, Николе Тесле 69/II
 018 870-058
 018 870-058
 odeljenjedoljevac@gmail.com

Одељење суда у Житорађи

 18412 Житорађа, Топлички хероји 10
 027 836-2072
 027 836-2072
 odeljenjeuzitoradji@gmail.com

Одељење суда у Мерошини

 18252 Мерошина, Цара Лазара 7
 018 489-2287
 018 489-2287
 oozpmerosina068@gmail.com

Одељење суда у Ражњу

 37215 Ражањ, Партизанска б.б.
 037 3841-247
 037 3841-247
 pksnis.odeljenjerazanj@gmail.com

Одељење суда у Сврљигу

 18360 Сврљиг, Радетова 2
 018 821-128
 018 821-128
 odeljenjesvrljig@gmail.com