Контакти Прекршајног суда у Нишу


Прекршајни суд у Нишу

 18106 Ниш, Војводе Путника 2б
ПАК 701013


Матични број: 17774107
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399375

Судска управа

Административно-технички секретар

 018 415-6802
 018 415-6802
 upravapksudnis@ni.pk.sud.rs

Општа служба

ИТ техничар

 018 415-6816

Писарница

Управитељ судске писарнице

 018 415-6815

Писарница

 018 415-6800

Извршна писарница

 018 415-6818, 018 415-6820, 018 415-6836

Пријем и овера

 018 415-6816

 pisarnicapksudnis@ni.pk.sud.rs

Служба за материјално-финансијске послове

Шеф службе за материјално-финансијске послове

 018 415-6819

Одељење суда у Алексинцу


 18220 Алексинац, Аце Милојевића 2
ПАК: 683635


 018 804-230
 018 804-230
 odeljenjealeksinac@gmail.com

Одељење суда у Дољевцу


 18410 Дољевац, Николе Тесле 69/II
ПАК: 696002


 018 870-058
 018 870-058
 odeljenjedoljevac@gmail.com

Одељење суда у Житорађи


 18412 Житорађа, Топлички хероји 10
ПАК: 658154


 027 836-2072
 027 836-2072
 odeljenjeuzitoradji@gmail.com

Одељење суда у Мерошини


 18252 Мерошина, Цара Лазара 7
ПАК: 694001


 018 489-2287
 018 489-2287
 oozpmerosina068@gmail.com

Одељење суда у Ражњу


 37215 Ражањ, Партизанска б.б.
ПАК: 669501


 037 3841-247
 037 3841-247
 pksnis.odeljenjerazanj@gmail.com

Одељење суда у Сврљигу


 18360 Сврљиг, Радетова 2
ПАК: 688138


 018 821-128
 018 821-128
 odeljenjesvrljig@gmail.com