Контакти Прекршајног суда у Нишу


Прекршајни суд у Нишу

 18105 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 41а
ПАК 700216


Матични број: 17774107
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399375

Судска управа

Административно-технички секретар

 018 511-758
 018 511-758
 upravapksudnis@ni.pk.sud.rs

Општа служба

ИТ техничар

 018 511-758 лок. 109

Писарница

Управитељ судске писарнице

 018 511-758 лок. 106

Шеф одсека писарнице

 018 511-758 лок. 108

Координатор извршења

 018 511-758 лок. 110

Извршно одељење

 018 527-257

 pisarnicapksudnis@ni.pk.sud.rs

Дактило биро

Шеф дактило бироа

 018 511-758 лок. 101

Служба за материјално-финансијске послове

Шеф службе за материјално-финансијске послове

 018 511-758 лок. 105

Одељење суда у Алексинцу


 18220 Алексинац, Аце Милојевића 2
ПАК: 683635


 018 804-230
 018 804-230
 odeljenjealeksinac@gmail.com

Одељење суда у Дољевцу


 18410 Дољевац, Николе Тесле 69/II
ПАК: 696002


 018 870-058
 018 870-058
 odeljenjedoljevac@gmail.com

Одељење суда у Житорађи


 18412 Житорађа, Топлички хероји 10
ПАК: 658154


 027 836-2072
 027 836-2072
 odeljenjeuzitoradji@gmail.com

Одељење суда у Мерошини


 18252 Мерошина, Цара Лазара 7
ПАК: 694001


 018 489-2287
 018 489-2287
 oozpmerosina068@gmail.com

Одељење суда у Ражњу


 37215 Ражањ, Партизанска б.б.
ПАК: 669501


 037 841-247
 037 841-247
 pksnis.odeljenjerazanj@gmail.com

Одељење суда у Сврљигу


 18360 Сврљиг, Радетова 2
ПАК: 688138


 018 821-128
 018 821-128
 odeljenjesvrljig@gmail.com