Правилници и акти Прекршајног суда у Нишу


Измена Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Нишу за 2017. годину, 14.09.2017. године Pdf
Правилник о ближем утврђивању поступка јавне набавке, 31.01.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Нишу за 2015. годину, 28.11.2014. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Нишу за 2014. годину Ms Word Pdf