Правилници и акти Прекршајног суда у Нишу


Изменe Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Нишу за 2020. годину, 06.01.2020. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Нишу за 2020. годину, 29.11.2019. године Pdf
Програм решавања старих предмета за 2019. годину, 28.01.2019. године Pdf
Измена Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Нишу за 2017. годину, 14.09.2017. године Pdf
Правилник о ближем утврђивању поступка јавне набавке, 31.01.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Нишу за 2015. годину, 28.11.2014. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Нишу за 2014. годину Ms Word Pdf