Извештаји о раду Прекршајног суда у Нишу


Годишњи извештај за период јануар-децембар 2023. године, П-5 и П-6 Pdf
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2023. године, П-5 и П-6 Excell
Годишњи извештај за период јануар-децембар 2022. године, П-5 и П-6 Pdf
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2022. године, П-5 и П-6 Excell
Годишњи извештај за период јануар-децембар 2021. године, П-5 и П-6 Pdf
Годишњи извештај за период јануар-децембар 2020. године, П-5 и П-6 Excell Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2020. године, П-5 и П-6 Excell Excell
Годишњи извештај за период јануар-децембар 2019. године, П-5 и П-6 Excell Excell
Годишњи извештај за период јануар-децембар 2018. године, П-5 и П-6 Excell Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2018. године, П-5 и П-6 Excell Excell
Годишњи извештај за период јануар-децембар 2017. године, П-5 и П-6 Excell Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2017. године, П-5 и П-6 Excell Excell
Годишњи извештај за период јануар-децембар 2016. године, П-5 и П-6 Excell Excell
Деветомесечни извештај за период јануар-септембар 2016. године, П-5 и П-6 Excell Excell
Тромесечни извештај за период јануар-март 2016. године, П-5 и П-6 Excell Excell
Годишњи извештај за период јануар-децембар 2015. године, ПКСС Excell
Годишњи извештај за период јануар-децембар 2015. године, П6 Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период април-јун 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период јануар-март 2014. године Excell