Јавне набавке Прекршајног суда у Нишу, 2019. година


План набавки за 2019. годину

Преузмите документ


Назив јавне набавке Документација Рокови Статус
ЈНМВ - канцеларијски материјал, тонери за штампаче и фотокопир апарате и рециклажа истих и коверте за доставу писмена S1 (ЗОП/обавештење) Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора, партије 1, 2 и 3

Обавештење о закљученим уговорима, партије 1, 2 и 3
11.03.2019. завршена
26.03.2019