Јавне набавке Прекршајног суда у Нишу, 2018. година


План набавки за 2018. годину

Преузмите документ


Назив јавне набавке Документација Рокови Статус
ЈНМВ - канцеларијски материјал, тонери за штампаче и фотокопир апарате и рециклажа истих и коверте за доставу писмена S1 (ЗОП/обавештење) Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације за партију 3

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Питање и одговор

Питање и одговор

Одлука о додели уговора
26.03.2018.
29.03.2018.
активна