Javne nabavke Prekršajnog suda u Nišu, 2014. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - Električna energija Poziv za prikupljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje

Izmene i dopune
25.07.2014. godine završena
JNVV - kancelarijski materijal Poziv za prikupljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune
24.04.2014. godine završena