Javne nabavke Prekršajnog suda u Nišu, 2016. godina


Plan nabavki za 2016. godinu *

Preuzmite dokument


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNМV - električna energija Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda *

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

26.09.2016.
29.09.2016.
završena
19.10.2016
JNМV - kancelarijski materijal i toneri za štampače i fotokopir aparate i reciklaža istih Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor

Pitanje i odgovor

Odluka o dodeli ugovora

Ugovor, partija 1 *

Ugovor, partija 2 *
10.05.2016. završena
02.06.2016

* ćirilica