Javne nabavke Prekršajnog suda u Nišu, 2019. godina


Plan nabavki za 2019. godinu *

Preuzmite dokument


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski materijal, toneri za štampače i fotokopir aparate i reciklaža istih i koverte za dostavu pismena S1 (ZOP/obaveštenje) Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora, partije 1, 2 i 3 *

Obaveštenje o zaključenim ugovorima, partije 1, 2 i 3 *
11.03.2019. završena
26.03.2019

* ćirilica