Javne nabavke Prekršajnog suda u Nišu, 2015. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - električna energija Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.08.2015. završena
01.09.2015.
JNVV - kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.06.2015. završena
19.06.2015
JNMV - tekuće popravke i održavanje opreme Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.05.2015. završena
04.06.2015